Sweet

  DRINK

  Nước mía (sugarcane juice)
  Nước rau má (pennywort drink)
  Sữa đậu xanh (mung bean milk)

  CHE (sweet pudding)

  Chè bánh lọt, chè ba màu (tapioca worm che, triple colored che)
  Chè chuối chưng (banana tapioca pudding)
  Chè đậu trắng (black eyed pea chè), chè bột báng (tapioca chè), chè trôi nước
  Chè khoai and chè bắp (taro che and corn che)

  COLD DESSERT

  Avocado “ice cream”
  Buche de Noel (Yule log) (from Xuân Hương Bakery)
  Kem ống (ice cream in tube shape)

  FRUIT SNACK

  Chuối khô (chewy dried banana)
  Chuối nếp nướng (grilled banana in sticky rice – banana dog)
  Kẹo chuối (banana chewy candy) from Vua Khô Bò & Ô Mai
  Candied fruits:
  cà na
  — mứt Tết (candied fruits for Vietnamese New Year) from Eurasia Delight
  — homemade mứt cam (candied orange peel with pulp)
  — Ô mai (spiced fruit ball) from Vua Khô Bò & Ô Mai

  SWEET BANH (pastries, buns, cakes, breads, cookies, pies)

  bánh bao chỉ (loh mai chi – mochi with mung bean paste filling and coconut coating)
  Bánh bía (Vietnamese-adapted Suzhou mooncake)
  bánh bò bông (steamed sponge muffin)
  Bánh bò nướng, bánh cam, bánh khoai mì nướng, bánh su kem (from Kim Sơn restaurant, Bellaire, Houston)
  bánh chuối nướng (banana bread pudding)
  bánh da lợn (pig skin pie)
  bánh dừa (coconut sticky rice stick)
  Bánh gai (thorn leaf sticky rice bánh)
  bánh ít (little pyramid)
  bánh khảo/bánh in (“pressed” snack bar with mung bean paste)
  bánh khoai môn hấp (steamed taro cake)
  bánh men (yeast cookie)
  bánh quy (turtle mochi)
  Bánh tiêu (sesame doughnut)
  Bánh trung thu trà xanh (green tea mooncake)
  Bánh tổ ong lá dứa (green waffle)
  Bánh ú tro (Vietnamese-adapted jianshui zong)
  Bánh xu xê (couple cookie)

  Leave a Reply

  You can use these HTML tags

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

    

    

    

  Categories

  Archives